ABOUT US   |   PRODUCTS   |   FEEDBACK   |   CONTACT US
中文版
 
 
·V16系列鱼缸
   V16-T直角缸
·V12系列鱼缸
   V12-T直角缸
·V11系列鱼缸
   V11-U吧台缸
·V10系列鱼缸
   V10-T直角缸
·V9系列鱼缸
   V9-T双侧加底滤缸
·V8系列鱼缸
·V6系列鱼缸
·V5系列鱼缸
   V5-CT吧台缸
   V5-REH 小弯高缸(背滤)
   V5-O全圆缸
   V5-DH半圆高缸
   V5-RGL大型拱面海水缸
   V5-S 双面花瓶型缸
   V5-EH八角弯缸
   V5-ET六角弯缸
   V5-W钢琴型缸
   V5-GGH双拱面高缸
   V5-GG双拱面缸
   V5-U子弹头缸
   V5-RG小弯拱面缸
   V5-C扇形缸
   V5-TF双侧过滤直角缸
   V5-T直角缸
   V5-GHH小弯拱面高缸
   V5-R小弯缸
·V2系列鱼缸
   V2-RM小弯缸
·V1系列鱼缸
   V1-420小弯缸
 
 
Contact Us
 

GUANGZHOU OCEANSON AQUARIUM
Add: No30-2, Yuehe aquarium market, fangcun, liwan district, Guangzhou , China
Tel : 0086-20-81522991 Fax : 0086-20-81505491


Foshan Pearl Glass Furniture Co., LTD
Add : No23, Gaotian road, Mingcheng town, Gaoming district, Foshan, China
Tel : 0086-757-88933001 Fax :: 0086-757-88933002


Web: www.ocean-son.net
Email: ocean-son@hotmail.com

广州市海子水族
地址:广州市荔湾区芳村越和花鸟鱼虫市场 N30-2 档
电话: 020-81522991 传真: 020-81505491


佛山市浩珠玻璃家具有限公司
地址:佛山市高明区明城镇高田路 23 号
电话: 0757-88933001 传真: 0757-88933002